Dolar
16,8853
Euro
17,8334
GRAM ALTIN
992,10
BIST
2.554,08
Konya
parçalı bulutlu
20°C
Yeni Meram

7326 Sayılı Kanunun SGK yönünden detayları (1)

7326 Sayılı Kanunun SGK yönünden detayları (1)- Mustafa DEĞİRMENCİ- Yeni Meram Gazetesi

A+
A-
17.06.2021 01:54
18.06.2021 09:21
0
2054
ABONE OL

Değerli okurlar; bilindiği üzere, pandemi salgınından kaynaklanan gelir kayıpları nedeniyle birçok işverenler tarafından uzun süreden beri ödenemeyen SGK primleri ve diğer kamu alacaklarının yapılandırılması amacıyla çıkarılan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7326 sayılı Kanun,  09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kamuoyunda “Af Kanunu” olarak nitelendirilen 7326 sayılı Kanunla,  başta vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigorta prim alacakları olmak üzere birçok kamu alacağının tahsili amacıyla,  30.04.2021 tarihine kadar olan borçların, gecikme zamlarının yerine Yİ-ÜFE dikkate alınarak peşin ya da 2 ayda bir ödenmek üzere 18 eşit taksitle ödeme imkânı getirilmiştir.

Bu kanunla, birçok kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte, bu makale ile sadece,  SGK’nın bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ve bu konuda  SGK’ya borçlu olanların yapacakları işlemler ve süreçler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanmış olan 2021/20 sayılı genelge ile  yapılan açıklamalar doğrultusunda bilgiler verilecektir.

 Yapılandırma Kapsamına Giren Kesinleşmiş SGK’ya Olan Borçlar:

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve 2021/ Nisan ve önceki aylara ait olup 09.06.2021 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan borçlar yapılandırılacaktır. Buna göre;

1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (a),  (b) ve (c) bentleri kapsamındaki (SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve Emekli Sandığı) sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021/ Nisan ayı ve önceki aylara ait sigorta prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,
2- 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olan ve başvuru tarihi itibarıyla kanuna göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları
3- 30.04.2021 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,
4- 30.04.2021 tarihine kadar yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,
5- İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı borçları
6- Bu kanuna göre başvuru tarihi olan 30.08.2021 tarihi itibariyle ödenebilme imkânı  devam etmekte olan, yani,  isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dahil 12 ayı geçmemiş olan  (ek 5, ek 6 ve ek 9 uncu maddeleri kapsamındaki sigortalılara ait primler dahil) isteğe bağlı sigorta primi ve 506 sayılı Kanunun 86. maddesi kapsamında (noterler, avukatlar ve  Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürdükleri işçilere ait olan) topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,
7- Fazla ve Yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
Yapılandırma kapsamına alınmış olup, bu borçlar peşin veya iki ayda bir ödenmek üzere 18 aya varan taksitlerle ödenebilecektir. Buna göre;
a- Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi olan 31.10.2021 tarihine kadar  peşin olarak ödenmesi halinde kat sayısı uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların % 90’ı, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise % 50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.  
b- Kuruma olan borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 09.06.2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ - ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

SGK’ya Olan İdari Para Cezası Borçları:

30.04.2021 tarihinden önce işlenmiş olan fiillere ilişkin olup, 09.06.2021 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezası aslılarının %50’si ile bu tutara ödeme süresinin bittiği tarihten 09.06.2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,  idari para cezası asıllarının  kalan %50’si ile uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

HABER YORUMLARI
  1. Henüz yorum yapılmamış.
    İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.