Dolar
16,6987
Euro
17,6621
GRAM ALTIN
986,55
BIST
2.489,74
Konya
hafif yağmur
22°C
Yeni Meram

7326 Sayılı Kanunun SGK Yönünden Detayları (2)

7326 Sayılı Kanunun SGK Yönünden Detayları (2)- Mustafa DEĞİRMENCİ- Yeni Meram Gazetesi

A+
A-
19.06.2021 01:07
18.06.2021 15:13
0
3002
ABONE OL

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları:

2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup 09.06.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (Genel Sağlık Sigortası) kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçecektir. 09.06.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (Genel Sağlık Sigortası) kapsamındaki sigortalılığından dolayı prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67. maddesinde belirtilen şartları  taşımaları halinde, 09.06.2021 tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan  yararlanacaktır.

SGK’ya olan Borçların Yapılandırılması İçin Başvuru Süresi ve Ödeme Şekli:

1- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunanların, 7326 sayılı Kanunun hükümlerinden yararlanabilmeleri için en geç, 31.08.2021 tarihine kadar SGK’nın ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Merkezine, yapılandırma başvuru formunun doldurularak; e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da İadeli Taahhütlü posta yoluyla mutlaka başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yapılandırma başvuru formunda, borcun peşin veya kaç taksit halinde ödeneceği belirtilmelidir. Borç taksitler halinde ödenecek ise azami 18 eşit taksitle ödenmek üzere 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilerek işaretlenmesi gerekmektedir.   
2- SGK’ya olan borçların taksitle ödenmesi halinde, ödenecek tutarın ilk taksitin 31.10.2021 tarihine kadar,  diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitle ödenmesi gerekmektedir. Hesaplanan tutarların taksitli ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; Altı eşit taksit için (1,09),Dokuz eşit taksit için (1,135),On iki eşit taksit için (1,18),On sekiz eşit taksit için (1,27), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı SGK tarafından verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız (Bağ-Kurlu) Çalışanların Borçları nedeniyle Durdurulmuş Olan Sigortalılık Sürelerinin  İhyası:

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b)  bendi kapsamında (Bağ-Kur) tescilleri yapıldığı  halde  prim  borçları  nedeniyle daha önceki kanunları uyarınca  sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan 09.06.2021 tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların, kendileri veya hak sahiplerinin, 09.06.2021 tarihini takip eden aybaşından itibaren 4 ay içinde (31.10.2021tarihine kadar)  SGK’ya müracaat ederek, durdurulmuş olan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek prim borçlarının hesaplanmasını talep edebilirler.  Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit süresi olan 31.10.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde,  durdurulan süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Hesaplanan borç tutarının tamamının en geç 31.10.2021 tarihine kadar ödenmemesi halinde ise ihya  işlemi  geçerli  sayılmayacak, yapılmış olan ödemeler varsa bu süreler dışındaki prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa ayrıca bir faiz hesaplanmaksızın ilgililere iade edilecektir.Bu Kanunla yapılan bu düzenlemelerden ve öngörülen indirimlerden yararlanabilmek için, Kurum aleyhine dava açmamak ve varsa açılmış olan davalardan vazgeçmek şarttır.  

Kendi Adına Ve Hesabına Bağımız 4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Çalışanlardan SGK’ya Prim Borcu Bulunanların Borçları  Silinebilecektir:    

7326 sayılı Kanununla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 84. maddesine göre; kendi adına ve hesabına  bağımsız çalışanlarla tarımda bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapılmış olduğu halde, 30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, 31.10.2021 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları hâlinde,  daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacaktır. Durdurulan bu süreler sigortalılık hizmetine sayılmayacak ve bu borçları da silinecektir.Sigortalılıkları durdurulanların 5510 sayılı Kanunu 4/b bendi kapsamında kendi adına çalışmaları devam edenlerin sigortalılıkları 01.05.2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır. Ancak, daha sonra sigortalı veya hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulmuş olan sigortalılık süresinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamının, tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak hizmetine sayılacaktır.   Sigortalılığı durdurulacak olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 09.06.2021 tarihine kadar durdurulmuş olan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.
Taksitlerin Bozulması ve Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi Nedenleri:

1- Borcunu peşin  olarak ödemeyi  tercih  etmiş olanlar, bu borçlarını en geç  31.10.2021 tarihine kadar ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 31.10.2021 tarihine kadar yapmamaları,
2- Borcunu taksitle ödemeyi tercih etmiş olmasına rağmen ilk iki taksitin süresinde (31.10.2021 ve 31.12.2021 tarihlerinde) ve tam olarak ödenmemesi,
3- Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi  koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi  veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay  için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı  oranında  hesaplanacak  geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
Bu şartları yerine getirmeyenler, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedecektir.
Saygılarımla

HABER YORUMLARI
  1. Henüz yorum yapılmamış.
    İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.