Konya
°C
Yeni Meram
25.06.2024 00:00

Konya 13. İcra Dairesinden 4 adet taşınmazla ilgili duyuru

.

Örnek No:55* 
T.C. KONYA13. İCRA DAİRESİ 022/11070
ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/11070 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, ÖLMEZ Mahalle/Köy, kenger dağı Mevkii, 293 Ada, 5 Parsel, a)Tapu Kayıt Bilgileri: Kıymet takdiri yapılan taşınmazın, dosya içerisindeki tapu kayıt suretine göre; 16 cilt, 1481 sayfada bulunan, Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 293 ada, 5parsel adı altında, 21300,00 m2 miktarında, Tarla vasfıyla, TAM hissesi borçlu adına kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmaza yönelik Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde ''6200 Sayılı Yasanın Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.' beyanı, hisseye yönelik Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde ihtiyati haciz ve icrai haciz belirtmeleri mevcuttur.
b) Adres Bilgileri: Keşfi yapılan taşınmaz Altınekin İlçesi merkezinin 3.5 km. Güney yönünde Knger dağı mevkisinde konumludur. Taşınmazla ilgili kroki ve fotoğraflar Ek?te gösterilmiştir.
c)Taşınmazın Konumu, Halihazır Durumu Ve Çevresel Özellikleri:Kıymet takdirine konu taşınmaz konum olarak Ölmez Mahallesinin güney bölümünde yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz aktif ziraat faaliyetleri yapılan tarımsal bölgededir. Taşınmazın doğrudan yola cephesi bulunmamakta olup, ulaşım komşu taşınmazlardan geçilerek sağlanmaktadır. Taşınmazın 2.7 km. kuzey batısında Sarnıç-Koçyaka Mahallesi yolu, 6 km. Güneybatısında Sarnıç Mahallesi, 4.5 km. güneydoğusunda Koçyaka Mahallesi,4 km. doğusunda Akcaşar Mahallesi bulunmaktadır.
d) İmar Durumu ve Ruhsat Bilgileri: Altınekin Belediyesinin 03.04.2023 tarih 1304 sayılı yazısında keşif konusu taşınmazın imar planı sınırlarının dışında, tarımsal nitelikte olduğu bildirilmiştir.
e)Taşınmazın Teknik Özellikleri: Keşfe konu 293 ada 5 parsel numaralı taşınmaz "TARLA" vasıflı olup, 21.300,00 m2alanlı olup kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşım diğer parseller üzerinden sağlanmaktadır.Parsel hafif eğimli, engebesiz topografik yapıya sahiptir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen şekildedir. Parsel sınırları doğal hatlar ile çevrili vaziyettedir. Keşif esnasında parselde tarımsal faaliyetin yapılmadığı görülmüştür. Detaylı bilgilir ek bilirkişi raporunda mevcuttur.
Adresi : Altınekin İlçesi Merkezinin 3.5 Km Güney Yönünde Kengerdağı Mevkiinde Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 21.300,00 m2
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6200 Sayılı Kanunun Ek 9. maddesi gereğince arazi Toplulaştırma kapsamındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 10:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, ÖLMEZ Mahalle/Köy, Küçükdağ Mevkii, 286 Ada, 12 Parsel,
a)Tapu Kayıt Bilgileri: Kıymet takdiri yapılan taşınmazın, dosya içerisindeki tapu kayıt suretine göre; 14 cilt, 1356 sayfada bulunan, Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 286 ada, 12parsel adı altında, 46800,00 m2 miktarında, Tarla vasfıyla, TAM hissesi Borçlu adına kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmaza yönelik Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde ''6200 Sayılı Yasanın Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.' beyanı, hisseye yönelik Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde ihtiyati haciz ve icrai haciz belirtmeleri ve ipotek belirtmesi mevcuttur.
b) Adres Bilgileri:Keşfi yapılan taşınmaz Altınekin İlçesi merkezinin 5.5 km. Güneybatı yönünde Küçükdağ mevkisinde konumludur. Taşınmazla ilgili kroki ve fotoğraflar Ek?te gösterilmiştir.
c)Taşınmazın Konumu, Halihazır Durumu Ve Çevresel Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmaz konum olarak Ölmez Mahallesinin güney bölümünde yer almaktadır. Söz konusu taşınmazaktif ziraat faaliyetleri yapılan tarımsal bölgededir. Taşınmazın doğrudan yola cephesi bulunmamakta olup, ulaşım komşu taşınmazlardan geçilerek sağlanmaktadır. Taşınmazın 270 metre güneyinde Sarnıç-Koçyaka Mahallesi yolu, 165 metre kuzey doğusunda Kadastro yolu, 3.5 km. Güneybatısında Sarnıç Mahallesi, 5 km. güneydoğusunda Koçyaka Mahallesi,6 km. doğusunda Akcaşar Mahallesi bulunmaktadır.
d) İmar Durumu ve Ruhsat Bilgileri: Altınekin Belediyesinin 03.04.2023 tarih 1304 sayılı yazısında keşif konusu taşınmazın imar planı sınırlarının dışında, tarımsal nitelikte olduğu bildirilmiştir.
e)Taşınmazın Teknik Özellikleri: Keşfe konu 286 ada 12 parsel numaralı taşınmaz "TARLA" vasıflı olup, 46.800,00 m2alanlı olup kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Parsel eğimli bir topografik yapıya sahiptir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen şeklini andırmaktadır Parsel sınırları doğal hatlar ile çevrili vaziyettedir. Parsel üzeri anız ile kaplı vaziyettedir. Detaylı bilgiler ek bilirkişi raporunda mevcuttur.
Adresi : Altınekin İlçesi Merkezinin 5.5 Km Güneybatı Yönünde Küçükdağ Mevkii Yönünde Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 46.800,00 m2
Kıymeti : 750.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6200 Sayılı Yasanın Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 10:16
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 10:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 10:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, a)Tapu Kayıt Bilgileri:Kıymet takdiri yapılan taşınmazın, dosya içerisindeki tapu kayıt suretine göre; 14 cilt, 1336 sayfada bulunan, Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 284 ada, 68parsel adı altında, 6488,76 m2 miktarında, Tarla vasfıyla, TAM hissesi borçlu adına kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmaza yönelik Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde ''6200 Sayılı Yasanın Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.' beyanı, hisseye yönelik Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde ihtiyati haciz ve icrai haciz belirtmeleri mevcuttur.
b) Adres Bilgileri:Keşfi yapılan taşınmaz Altınekin İlçesi merkezinin 3.5 km. Güneybatı yönünde Kızılyer mevkisinde konumludur. Taşınmazla ilgili kroki ve fotoğraflar Ek?te gösterilmiştir
c)Taşınmazın Konumu, Halihazır Durumu Ve Çevresel Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmaz konum olarak Ölmez Mahallesinin güney bölümünde yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz aktif ziraat faaliyetleri yapılan tarımsal bölgededir. Taşınmazın doğrudan yola cephesi bulunmamakta olup, ulaşım komşu taşınmazlardan geçilerek sağlanmaktadır. Taşınmazın 440 metre kuzeybatısında Altınekin ilçesi-Sarnıç Mahallesi yolu, 3 km. batısında Ölmez Köyü Mahallesi,4.5 km. Güneybatısında Sarnıç Mahallesi, 6.5 km. güneydoğusunda Koçyaka Mahallesi, 7 km. doğusunda Akcaşar Mahallesi bulunmaktadır.
d) İmar Durumu ve Ruhsat Bilgileri:
Altınekin Belediyesinin 03.04.2023 tarih 1304 sayılı yazısında keşif konusu taşınmazın imar planı sınırlarının dışında, tarımsal nitelikte olduğu bildirilmiştir.
e)Taşınmazın Teknik Özellikleri: Keşfe konu 284 ada 68 parsel numaralı taşınmaz "TARLA" vasıflı olup, 6.488,76 m2alanlı olup kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşım diğer parseller üzerinden sağlanmaktadır.Parsel eğimli, engebesiz topografik yapıya sahiptir. Parsel geometrik olarak amorf (düzensiz) şekildedir. Parsel sınırları doğal hatlar ile çevrili vaziyettedir. Keşif esnasında parsel üzerinde anızların olduğu olduğu görülmüştür. Detaylı bilgiler ek bilirkişi raporunda mevcuttur.
Adresi : Altınekin İlçesi Merkezinin 3.5 Km Güneybatı Yönünde Kızılyer Mevkiinde Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 6.488,76 m2
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6200 Sayılı Yasanın Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 10:27
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 10:27

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, KOÇYAKA Mahalle/Köy, Yenibağlar Mevkii, 893 Parsel, a)Tapu Kayıt Bilgileri:Kıymet takdiri yapılan taşınmazın, dosya içerisindeki tapu kayıt suretine göre; 9 cilt, 880 sayfada bulunan, Altınekin İlçesi, Koçyaka Mahallesi, 0 ada, 893parsel adı altında, 1925,00 m2 miktarında, Bağ vasfıyla, TAM hissesi borçlu adına kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmaza yönelik Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde ''5403 Sayılı Kanuna göre arazi toplulaştırma alanına alınmıştır.' beyanı, hisseye yönelik Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde ihtiyati haciz ve icrai haciz belirtmeleri mevcuttur.
b) Adres Bilgileri: Keşfi yapılan taşınmaz Koçyaka Mahallesinin 945 metre güneydoğu yönünde Yenibağlar mevkisinde konumludur. Taşınmazla ilgili kroki ve fotoğraflar Ek?te gösterilmiştir.
c)Taşınmazın Konumu, Halihazır Durumu Ve Çevresel Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmaz konum olarak Koçyaka Mahallesinin güneydoğu bölümünde yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz bağcılık faaliyetleri yapılan tarımsal bölgededir. Taşınmazın güneybatı yönünde kadastro yoluna cephelidir.Taşınmazın üzerinde muhtelif üzüm ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın 250 metre kuzeydoğusunda Koçaş-Koçyaka Mahallesi yolu,8 km. batısında Sarnıç Mahallesi, 3.5 km.kuzeyinde Akcaşar Mahallesi, 6 km.güney doğusunda Koçaş Mahallesi bulunmaktadır.
d) İmar Durumu ve Ruhsat Bilgileri: Altınekin Belediyesinin 03.04.2023 tarih 1304 sayılı yazısında keşif konusu taşınmazın imar planı sınırlarının dışında, tarımsal nitelikte olduğu bildirilmiştir.
e)Taşınmazın Teknik Özellikleri: Kıymet takdirine konu 893 numaralı parsel keşif esnasında gezilerek gözlemsel olarak incelenmiştir. Topoğrafik olarak %2-5 eğimlidurumdadır. Toprak 90-120 cm derinliğinde, tınlı yapıda olup taşlılık, erozyon ve drenaj problemi mevcut değildir. Zeminde bağ plantasyonu bulunmaktadır. Parselde sulama kuyusu olmayıp kuru tarım arazisi özelliğindedir.Parsel her yönde benzer özellikte araziler ile çevrili durumdadır. Takdire konu parsel üzerinde mevcut bağlarındeğerleri sağlık durumlarıgöz önünde bulundurulup, 2023 yıllı Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ağaç birim bedelleri tablosundan yararlanılarak maktuen hesaplanmıştır. Detaylı bilgiler bilirkişi raporunda mevcuttur.
Adresi : Koçyaka Mahallesi 945 Metre Güneydoğu Yönünde Yenibağlar Mevkiinde Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 1.925,00 m2
Kıymeti : 196.800,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 5403 Sayılı Kanuna göre Arazi toplulaştrırma alanına alınmıştır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 10:38
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 10:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 10:38

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02050011