Konya
°C
Yeni Meram

KALKINMA YOLU PROJESİ VE BÖLGE HALKLARI İLE İLGİLİ FRANSA PARLAMENTOSU KARARI-2

KALKINMA YOLU PROJESİ VE BÖLGE HALKLARI İLE İLGİLİ FRANSA PARLAMENTOSU KARARI-2

A+
A-
14.06.2024 00:25
13.06.2024 12:32
0
2286
ABONE OL

Fransa’nın bu kararına karşılık TBMM 02.05.2024 tarih ve 1410 sayılı kararında Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihli kararını kınama kararı almıştır. (R.G. 3 Mayıs 2024 tarih ve S.32535) Bu kararda Fransa’nın kendi sömürgeleriyle yüzleşemediğini vurgulamıştır. Parlamentoların başka milletleri yargılama haklarının olmadığı belirtilmiştir.
Bu konunun Kalkınma Yolu Projesi ile ilgisini Keldanilerin (Chaldeans) coğrafi bölgelerini hatırlatmakta yarar vardır. Keldaniler Hırıstiyanlık tarihinin ilk yıllarında ortaya çıkan kadim mezheplerden birisidir. Hatta bazı kaynaklar bu kavmi Hazreti İbrahim dönemine dayandığını belirtir. İbn Teymiyye el-Harrani, Buğyetül-Murtad… alıntı: Şulul, Kasım. Erken Dönem İslam Mimarisi ve Harran Firdevs Ulucami, İstanbul, 2021, s.42)
Keldaniler gibi Kadim İsevi mezheplerden birisi de Süryanilerdir. Bunlar en eski Suriye Hristiyanları mezhebidir, ibadetlerini Süryanice yaparlar. Merkezleri Diyarbakır vilayeti Mardin sancağındadır. Musul ve Kudüs taraflarında da salikleri vardır. İkinci mezhep; cemaatinin çoğunluğu Diyarbakır, el-Cezire ve Suriye’de olan Keldanilerdir, patriklik merkezi Musul’dur. Üçüncüsü Nasturi cemaatidir çoğunlukla Van taraflarındadır. Dördüncüsü Yakubilerdir, Suriye ve Irak havalisindedir. Beşincisi Kıptilerdir. Eski Habeş kilisesi olarak Mısır’dadır. Bu gayrimüslimler Ermeniler ve Rumlar gibi Osmanlı döneminde ayrı ayrı yapıya sahip olmuştur. (İbrahim Hakkı, Hukuk-ı İdare, Dersaadet- 1312/1896-7. C.1/ 329)
Tarih incelemelerinde bu eski İsevi toplulukların Doğu Roma-Bizans hakimiyetlerinde olmayan bölgelerde yaşadıkları görülmektedir. Hazreti Ömer döneminde Arz-ı Sevad (Mezopotamya) fethedildiğinde bölge Sasanilerin hakimiyetinden Müslümanlara geçti. (m.642-651 arası fetihler oldu) O günden itibaren din hürriyet içinde yaşadılar. Nitekim Osmanlı dönemindeki durumu yukarıda belirtildi. . Son olarak Şırnak’taki Keldani kilisesi tamir edilmiştir. Gayrimüslim azınlıkları Avrupa ülkeleri kendi politikaları için hep istismar etmişlerdir
Bölgenin iktisadi yapısını güçlendirecek Kalkınma Yolu projesi üzerindeki gayrimüslim unsurları gerekçe göstermek tarihi olayları hatırlatıyor. İnternet aramalarında Keldani Katolikler olarak çıkmaktadır. Fransa’nın da ilgisi herhalde buradandır. Oysa Keldaniler, yukarıdaki kaynakta geçtiği gibi kadim İsevi mezhebidir, yani Katolik değildir. Lozan Antlaşası ile herkes eşit vatandaş sayılmıştır, ama resmi kabul yeterli olmamış sosyoloji ve tarih din farkını korumaya devam etmiştir. Bu nedenle gayrimüslimler hakkındaki politikaları tarihi kökenleri ve tecrübelerini de dikkate alarak takipte yarar vardır.
Ermenilerin iftiralarının arkasında tarihi çarpıtmalar olduğu açıktır. Buradaki dayanak muhakkak tarihi belgelerdir. Bu sebeple orijinal tarihi kaynakların bilhassa Osmanlı kaynaklarının akademik ve bilim çevrelerince iyice değerlendirilmesi gerekir. Oysa bazı araştırmacılar bu kaynaklara başvurmadan veya (bu kaynakları okuyamayanlar eksik değil) yabancı kaynakları esas alanlar bu iftira kervanına kolayca bilmeden veya belirli sebeplerle katılmaktadır. Akademik yükselme kriterlerinde çok puan getiren yerlerde bu tür milli nitelikli makaleleri yayınlamak –bu alanda çalışanların pek çoğunun ifadesine göre- pek mümkün değildir. Zira Ermeni soy kırımı var diye makale yazsanız pek çok Batı puanı dergilerinde yayınlatmak çok kolaydır, ama vesikalarıyla bunun olmadığını savunan bir yazıyı nasıl yayınlatabilirsiniz? O zaman bu tür konulardaki yayınları da tekrar ayrı bir politika olarak değerlendirmek gerekir.
Bölgedeki Müslüman veya gayrimüslim halkların kalkınması için her halde bölgede siyasi istikrar ve işbirliği gereklidir. Gazze’de aylarca soykırım olurken Fransa parlamentosu en ufak insani bir tavır gösteremezken bölgedeki gayrimüslimleri istismar etmesini de Keldanilerin ve diğer azınlıkların görmesi lazım…

HABER YORUMLARI
  1. Henüz yorum yapılmamış.
    İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.