Konya
°C
Yeni Meram
25.06.2024 00:00

Kulu Belediyesi mülkiyetindeki bazı alanları kiraya verecek

.

T.C.

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2 ADET KANTAR - 1 ADET KAFETERYA - 1 ADET KAPALI OTOPARK VE ARAÇ YIKAMA ALANI KİRALAMA İHALE İLANI

  1. - Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait Karşıyaka Mahallesi Şehit Er Arif Mutlu Parkı içerisinde bulunan 59 m2 kapalı alan ve 81m2 açık alanı olan Kafeteryanın 36 ay (3 yıl) süreyle kiralanması,

-Kozanlı ve Zincirlikuyu Mahallelerinde bulunan 2 adet kantarın 36 ay (3 yıl) süreyle kiralanması,

- Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 200 ada 30 Parseldeki yerin bodrum katında bulunan 95 araçlık kapalı otopark (2735 m²) ve araç yıkama yerinin (106 m² ) 36 ay (3 yıl) süreyle kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Başkanlık odasında Encümen huzurunda ihale yolu ile gerçekleştirilecektir.  1. İhaleye konu olan taşınmazlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SIRA NO.

MAHALLE

NİTELİK

ADA

PARSEL

ALAN

(m2)

MUHAMMEN BEDEL(TL)

ÖDEME

ŞEKLİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)%30

TARİH

VE SAAT

1

Karşıyaka Mahallesi

Şehit Er Arif Mutlu Parkı

Kafeterya

(36 Ay Süreyle)

-

-

59 m2 kapalı alan, 81m2 açık alan

176.400,00

6 ay peşin kalan 30 ay taksitli

52.920,00

09.07.2024

11:00

2

Kozanlı Mahallesi

Kantar(36 Ay Süreyle)

341

123

2989.16 m2

86.000,00

6 ay peşin kalan 6 eşit taksitli

25.800,00

09.07.2024

11:15

3

Zincirlikuyu Mahallesi

Kantar

(36 Ay Süreyle)

361

1

4,078,41m2

85.000,00

6 ay peşin kalan 6 eşit taksitli

25.500,00

09.07.2024

11:20

4

Camikebir Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

Kapalı otopark ve araç yıkama yeri(36 Ay Süreyle)

-

-

95 araçlık kapalı otopark (2735m2) , araç yıkama alanı (106m2)

180.000,00

6 ay peşin kalan 6 eşit taksitli

54.000,00

09.07.2024

11:25

3.İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 100 TL bedel karşılığında mesai saatleri içinde teminedilebilir.

4.1.İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi gereğince Açık İhale Usulüne göre 09.07.2024 tarihinde Salı günü saat 11:00’da Başkanlık Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

4.2. İhaleye katılmak için isteklilerin 09.07.2024 tarihinde Salı Günü, Saat 10:30’a kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kiralanacak olan yukarıda belirtilen yerler için aşağıda yer alan evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Dilekçesi

  • Kimlik Fotokopisi

  • Şartname Bedeli Makbuzu

  • Geçici Teminat(Muhammen bedeli üzerinden %30 alınması idare tarafından karar verilmiştir.)

  • Yerleşim Yeri Belgesi

  • İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.

  • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi

5.Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.

İlanen duyurulur.

#ilangovtr                                                                                                       

Basın No: ILN02050428