Konya
°C
Yeni Meram

AÇLIK VE KORKU ELBİSESİ GİYMEMEK İÇİN

AÇLIK VE KORKU ELBİSESİ GİYMEMEK İÇİN -Lütfi AYHAN-Yeni Meram Gazetesi

A+
A-
12.06.2024 01:07
11.06.2024 15:08
2
1713
ABONE OL

Geçici bu dünyayı ve sonsuz öbür âlemi yaratan Allah’tır (cc).   Ezelin ve ebedin, zahirin ve batının, maddenin ve mananın, zamanın ve mekânın, başta insan olmak üzere zerreden kürreye tüm mahlûkatın yaratıcısı ve sahibi O’dur.  O’nun ilmine, gücüne, merhametine, kudretine… Sınır yoktur. Biz insanlara kendisini 99 ismi ile tanıtan Rabbimiz,  gölgeler âlemi bu dünya ile hakikat yurdu olan öbür alemde,  fert ve toplum olarak, mutlu,  huzurlu, saadetli,  dengeli olmamız için uymamız ve uygulamamız gereken kuralları (hukuki, ahlaki, ictimai, ticari…) son kitabı olan Kur’an’ında bildirmiştir. Bununla da yetinmemiş bu emir ve yasaklarını açıklayan ve  uygulayan peygamberler göndermiştir. Bu elçilerin sonuncusu da Hâtemün Nebi olan Hz Muhammed (sav) dir.

Bu yazdıklarımıza kalben inanıp dil ile tasdik eden her Mü’min ve Müslüman bilir ve inanır ki bu dünya sonsuz huzurun,  ebedi saadetin yaşandığı mekân değildir. Müminler şöyle inanır; Fert ve toplum olarak İmanımız tam, ibadetimiz eksiksiz, ahlakımız mükemmel olsa bile bu dünyada cennet yoktur.  Canımızı sıkan, vicdanımız yaralayan,  gönlümüzü inciten hadiseler olaylar olabilir, olmuştur da. Bu durum Sünnetullah’ın bir gereğidir.  Şu farkla ki imanlı bir insan karşılaştığı ve yaşadığı bu sıkıntılardan,  uğradığı haksızlıklardan dolayı (sabretmesi halinde)  kıyamette ecir ve sevaba nail olacaktır.

ŞÜKÜR ATINDAN İNEN KORKU ELBİSESİ GİYER

Her şeyin sahibi ve maliki olan Rabbimiz başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlara şükrü, kanaati, sadeliği, diğerkâmlığı, cömertliği emir ve tavsiye etmiştir. Verdiği nimetlere şükredenleri, onu fakir fukara ile paylaşanları, (cömertleri)  övmüş, nankörlük ve cimrilik edenleri ise yermiştir. ( “…Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.” İbrahim Süresi. 7 ) Bu ve buna benzer ayetler ve hadisler bize şükrün ne kadar önemli olduğunu açıklıyor.

Tarihte ve günümüzde bu hükme uymayanların ibretlik halleri bize misal teşkil etmeli. Fert, aile ve cemiyet olarak şükür atından inip, israf, gösteriş küheylanına binince bu dünyada iç huzurumuzu ve cemiyet saadetimizi,  öbür âlemde ise (maazallah) sonsuz mutluluk yurdu olan cennetimizi kaybederiz.  Rabbimizin Kurban emri de (O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes) şükür bahsine iyi bir misaldir. En başta şunu belirtmek gerekir ki Rabbimizden daha merhameti, O’ndan daha adil hiçbir varlık yoktur.

Her şeyin sahibi ve yaratıcısı olan Rabbimizin emir ve yasaklarını mümin olan, akıllı olan herkes baş tacı eder. O, (CC) “kes” derse keser, “kesme” derse kesmez  “ver” derse verir, “bırak” derse bırakır, “ört” derse örter,”aç” derse açar,“tut” derse tutar, “tutma” derse tutmaz, “kıl” derse kılar, “kılma” derse kılmaz… Kurban ibadetine de bu gözle bakmak gerekir. Mademki Rabbimiz “kurban kes” diyor keseriz.  İnanarak ve şartlarını tam yerine getirerek kesilen bir kurban sahibini Rabbimize yaklaştırır.

Şükür bahsinde Ali Küçük Hocanın yaşadığı ibretlik bir olayda çok dikkat çekici:     (https://www.youtube.com/watch?v=eqYo2TdSL_g)

Hoca bu videoda Mekke’de yaşadığı ibretlik bir anısını anlatıyor. Merhum, hacılara kamera almak için girdiği mağazanın Arap sahibine “Niçin hep gayri Müslimlerin mallarını satıyorsunuz? İslam ülkelerinin mallarını satsanız, veya kendiniz fabrika kurup üretseniz…? “ Diye süal edince Suudlu o tacir kızar ve eliyle Kabeyi göstererek Hoca’ya ; “İşte Fabrika! Bu fabrika varken başka fabrikaya ne gerek var” der ve şu ayeti okur ; “…Allah bizi korkudan emin kıldı ve açlıktan da doyurdu (Kureyş suresi 3,4) “ Bunun üzerine merhum Hoca o tacire Nahl süresi 112’yi okur ; “  Allah’ta onlara korku ve açlık elbisesi giydirdi…) “Tacir, “Nerde bu ayet? “ deyince Merhum,  O’na ayetin yerini gösterir. Çok şaşıran Arap tacir Hoca’ya çok iltifat eder, takdir eder, yakınlık gösterir. “65 yaşındayım Kuranı çok hatmettim, bunu görmemişim” der.

Kurban ve Hac günlerine yaklaştığımız şu günlerde, Filistin’de,  Doğu Türkistan’da zulümler devam ederken bu yaşanmış olay bana pek ibretlik geldi.

 1. Kurban ve Hac Ümmet-i Muhammed’e Mübarek olsun.
HABER YORUMLARI
 1. Harun Gözütok
  2024-06-12 10:53:24
  Teşekkürler
 2. Lütfi Ayhan
  2024-06-12 11:36:31
  (Nahl 112﴿ Allah şöyle bir şehri örnek veriyor: Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu; her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah’ın nimetlerine karşı nankörlük etti, Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felâketini tattırdı." Kureyş suresi meali : "Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin. ﴾1-4﴿