Konya
°C
Yeni Meram

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ MÜFREDAT ÇALIŞMASI

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ MÜFREDAT ÇALIŞMASI- Adem ESEN- Yeni Meram Gazetesi

A+
A-
10.05.2024 00:31
09.05.2024 11:34
0
961
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında müfredat konusunu kamuoyunun görüşüne açtı. (https://gorusoneri.meb.gov.tr/)
Bu kapsamda incelemeye açılan ve görüş belirtilebilen sayfalar; öğretim programları ortak metni, okul öncesi eğitim programı, ilkokul Türkçe, matematik, fen bilimleri, hayat bilgisi, insan hakları vatandaşlık ve demokrasi dersleri, ortaokul Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, Peygamberimizin hayatı, Kur’an-ı Kerim dersleri ile ilk, orta ve lise düzeyindeki derslerin içerikleri yer almaktadır.
Eğitim konusu toplumun çok tartıştıkları konuların başında gelir. Burada belki ilk akla gelen kendi çocuğumuz olsa nerede okuturuz, nasıl okuturuz, hangi fedakarlıklarla okuturuz sorularıdır. Çünkü bazen bu alanda sosyal mühendislik yapanlar fazla olur.
Müfredat konusunda söz söylemek için derslerin içeriklerinin iyice incelenmesi ve öğrencinin düzeyine ve ihtiyacına göre sınırlarının çizilmesi önem taşır. Amaç, bireyin gelişmesi doğrultusunda belirli nitelikleri kazandırmaktır. Muhatap kitle yani öğrenciler her özellikleriyle aynı olmayıp çok değişiklik gösterir. Bu sebeple müfredatın esnek olması gerekir.
Müfredat konusu dışında eğitim konusunda ele alınması gereken önemli konular vardır: “En iyi okul, öğrenicinin evine en yakın okul” olduğundan okul ile ailelerin birliktelikleri sağlanmasına özen gösterilmelidir. Pek çok okulda aile birlikleri para toplama mekanizması haline gelmiştir. Bunları daha etkin ve okula destek olması için uygun ortam sağlanmalıdır. Maalesef bazı okullarda velilerin okulda etkili olmamaları için okul idarelerinin kendilerine rakip görmeleri sorunu vardır.
Ayrıca özel okulların eğitim sistemindeki ağırlıkları ve konumları netleştirilmesi gerekir. Eğitim hizmeti yarı kamusal kamu hizmeti olduğundan fiyatlandırılması yani özel kesime açılması mümkündür. Nitekim pek çok sosyal demokrasi ülkesinde özel okulların ciddi ağırlıkları vardır. Bizde karşı çıkanlar da ne gariptir ki, kendi çocuklarını özel okullarda okutma yarışındalar.
Okullarda öğretmen ve ders denetimlerinin yaygınlaştırılması da ihmal edilmemelidir. Eğer kalite aranıyorsa, iç ve dış denetim gerekir.
Üç kere dört yıllık eğitim (zorunlu eğitim) ciddi bir analize tabi tutularak ekonominin gerekleri sağlanıp sağlanmadığı, işsizlik ve gelişen teknolojiye ayak uydurup uydurmadığı, sosyal yapıyı bozup bozmadığı, NEET denilen ne okulda ne de işyerinde olmayan yeni bir kitlenin mevcudiyeti vs. dikkate alınmalıdır.
Liseler tamamen üniversite sınavına odaklı hale gelmiştir. Amaç sadece bir sınavda yüksek puan almaktır. Milyonların hayatı sadece bir sınava bağlı olarak değişmektedir.
Öğrencilerin nitelikleri ve özellikleri dikkate alınmadan eğitim ve öğretim faaliyeti yapılmaktadır. Halbuki öğrenciler ilkokul ve ortaokul düzeyinde gözlenerek yönlendirilmeli, hayatta başarılı olmasına fırsat verilmelidir. Tüm veliler kendi çocuklarını çok yetenekli, çok çalışkan vb nitelikli görürler. Bu sebeple değerlendirmede eksik kalır. Oysa objektif değerIendirme metotlarıyla yapılan çalışmalar hem bireylere hem de ailelerine ve topluma-milli ekonomiye büyük katkı sağlar.
ABD’de okul bölgeleri uygulamasının etkili olduğu bilinmektedir. Bu sebeple bu örneklerin incelenerek bizde modeller geliştirilebilir.
Meslek ahlakı ve çalışmanın, kazanmanın önemi anlatılmalıdır. Bu sebeple müfredatta bu hususlara özel yer verilmelidir.
Müfredatın toplumun benimsediği değerlerle ilişkisi vardır. Pekala toplumu kim temsil ediyor? Kişiler mi, gruplar mı, dünyada etkili olan kesimler mi? Belki bu çalışmada en fazla eleştirilen konu bu olacaktır. Yakın geçmişte katsayı mağduriyeti oluşturmak için reform adı altında yapılan değişikliklerin sanayimizi nasıl katlettiği bilinmektedir. Bunun için mesleki eğitim dikkate alınmalıdır. Öğrencinin sadece diploma almasının yeterli olmadığı iyi bilinmektedir.
Eğitim sadece teorik çerçeveye mahkum edilmeyerek hayatla bütünleştirilmelidir. Okulda öğretilen konularla hayatın gerçekleri uyumlu olmalıdır. “Maarif” kelimesi ile de irfanın odağa alındığı anlaşılmaktadır.

HABER YORUMLARI
  1. Henüz yorum yapılmamış.
    İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.