Konya
açık
11°C
Yeni Meram

VİZYONER KENTLER

VİZYONER KENTLER- Armağan GÜLEÇ KORUMAZ- Yeni Meram Gazetesi

A+
A-
01.06.2021 01:34
31.05.2021 16:37
0
6024
ABONE OL

Ülkemizde 1950’lerden itibaren günümüze kadar devam eden hızlı şehirleşme faaliyetleri sonucunda şehirlerde nüfus kontrol edilemez bir şekilde artıyor. Bu oran şehirleşmenin başladığı 1950’lerin başlarında %25’iken bugün %90’ları geçmiş durumda. 1950’lerde nüfusu 500 binden fazla şehir sayısı sadece 2 iken, bugün bu sayı 43. Bu durum ülkemize özel bir durum değil. Tüm Dünya’da nüfusun %54’ü şehirlerde yaşıyor. Pandemi nedeniyle her ne kadar kentlerden kırsala bir hareket varmış gibi gözükse de seçilen kırsal alanlar yine kent merkezi çeperlerinde ya da yakın ve bu hareketin tam anlamıyla bir göç olduğu da söylenemez.
Sanayileşme iktisadi gelişmenin öncüsü olarak tanımlanan şehirlerimizde, artan nüfus kontrolünü sağlayabilmek adına bazı önlemlerin alındığını hepimiz biliyoruz. Peki ne kadar gerçekçi ve başarılı oldu bu önlemler?

Her kriz durumunda sizi kurtaran krizi yönetim şekliniz ve vizyonunuzdur. Kentlerimiz de bu kadar problemle ancak yönetim şekilleri ve vizyonlarıyla başa çıkabilecektir. Her kentin bir vizyonu, taşıdığı bir misyonu olmalıdır. Bir başka değişle bir kent;
-Doğal, tarihi, kültürel varlıklarını şüphesiz bir bilinçle KORUYARAK gelecek nesillere aktarmayı kendine bir görev biliyor mu?
-ÖZGÜN KİMLİĞİNİ, özgün değerlerini koruyarak, ön plana çıkararak yeniden canlandırabiliyor mu?
-Teknolojiyi takip ederek yeşil kentler, SÜRDÜRÜLEBİLİR kentler, mekanlar oluşturmayı kendine hedef olarak belirliyor mu?
-Çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırarak DÖNÜŞÜM ü başarıyla gerçekleştirebiliyor mu?
-KENT VE KIRSALI BİRLİKTE KORUNMASI ve entegrasyonu için her türlü teşvik ve program hazırlayıp uygulama hedefini kendine koyuyor mu?
-BÜTÜNCÜL, KATILIMCI VE EŞGÜDÜMLÜ bir planlama anlayışını benimsiyor mu?
-Alt yapı, güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetlerinin tüm kentliler, tüm yaş gruplarına EŞİT KULLANIM HAKKI sunacak şekilde hizmet etmesini amaç ediniyor mu?
-Kamuya aktarılan KAYNAKLARIN YÖNETİMİ ni kaygı ediyor mu?
-Kente hizmet eden tüm kurumlarla ortak politikalar oluşturarak çok paydaşlı bir yönetim anlayışını takip ediyor mu?

Ülke olarak bütün bunları ancak tüm kentlerimizde yapabildiğimiz kadar vizyoneriz demektir.

HAKKIMIZ VAR

Kentli olarak güvenli bir çevrede, sağlıklı bir çevrede, yeterli istihdam olanaklarıyla, yeterli konut çevrelerinde, dolaşım ve ulaşım özgürlüğünün olduğu, beden ve ruh sağlığımızı korumaya yardımcı çevre koşullarına sahip, kültürler arası kaynaşmaya olanak veren, kaliteli ve nitelikli yapılaşmış çevreleri barındıran, gereksiz bürokrasiden arınmış yönetim anlayışında, ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimsemiş, tüm sosyal ve kültürel olanakların yaratıldığı kentlerde yaşam talep etme hakkımız var.

Kentli olarak bu haklarımızın ne kadar farkındayız?

HABER YORUMLARI
  1. Henüz yorum yapılmamış.
    İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.